Kategorier
Barn

Från ilska till lugn – Så kan barnpsykologin hjälpa ditt barn

Barnpsykologi är studiet av hur barn utvecklas och interagerar med världen runt omkring dem. Det är en omfattande disciplin som rör allt från barns mentala hälsa och beteendeproblem till deras sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Som förälder kan du ha svårt att förstå varför ditt barn är argt, frustrerat eller upprört, och vad du kan göra för att hjälpa. I den här artikeln går vi igenom hur barnpsykologin kan hjälpa ditt barn att hantera sin ilska och frustration, och på så sätt uppnå ett mer balanserat och harmoniskt liv.

Vad är ilska och frustration hos barn?

Ilska och frustration är vanliga känslor hos barn i alla åldrar. Det är en normal reaktion på stressiga situationer eller när de inte får som de vill. Ilska och frustration kan också vara en signal om att något är fel eller att de behöver hjälp att hantera sina känslor. Det är viktigt att förstå att dessa känslor kan vara olika hos olika barn och åldersgrupper.

Hur kan en barnpsykolog hjälpa till att hantera ilska och frustration?

Barnpsykologen kan erbjuda flera tekniker och strategier för att hjälpa barn att hantera sin ilska och frustration. Här är några exempel:

  • Känslor av självkontroll och självreglering. En av de viktigaste teknikerna för att hantera ilska och frustration är att lära sig självkontroll och självreglering. Genom att förstå sina egna känslor och hur man kan hantera dem kan barnet känna sig mer tryggt och självsäkert.
  • Känslomässig medvetenhet. Känslomässig medvetenhet handlar om att lära sig att identifiera och uttrycka känslor på ett hälsosamt sätt. Genom att lära sig att uttrycka sina känslor på ett positivt sätt kan barnet känna sig mer självsäkert och mer engagerat i sin egen hälsa.
  • Känslomässig utveckling. Känslomässig utveckling handlar om att utveckla och förbättra sina känslor, såsom empati, medkänsla och omtanke för andra. Detta kan hjälpa barnet att förstå andra människors perspektiv och behov, och att utveckla en känsla av samhörighet med andra.

Kategorier
Barn

Så kan du få kommunen att investera i nya lekredskap

Lekredskap på offentliga lekplatser blir snabbt slitna och byts ut sällan. Du kan snabba på processen genom att inkomma med ett pedagogiskt medborgarförslag.

Att barns lek är ett sätt att lära sig ovärderliga kunskaper för livet är ingen nyhet längre. Ändå ser man ofta äldre, sliten lekutrustning på många lekplatser i kommuner över hela landet. I många kommuner har lekplatserna varit en lågt prioriterad post i budgeten. Men det kan du som berörd invånare ändra på.

I de flesta svenska kommuner finns något system på plats för så kallade medborgarförslag. Det innebär att de som bor i kommunen kan inkomma med önskemål och förslag på åtgärder kommunen kan göra för att samhället ska bli lite bättre att leva i. Att rusta upp lekplatserna är en typisk sak som skulle göra sig bra som medborgarförslag.

Lekredskap är på samma gång pedagogiska och roliga

Särskilt om du trycker på behovet av pedagogiska lekredskap, har du större chanser att få din röst hörd. Många kommuner vill nämligen kunna motivera sina inköp, och pedagogik för barn är ord som står med i många uppdragsbeskrivningar hos kommunens avdelningar. Och det där är nyckeln till alla typer av ansökningar – formulera dem efter de utlysta förutsättningarna.

Att kommunen satsar på pedagogiska lekredskap kommer inte innebära att lekplatserna fylls med tråkiga skolgrejer. Tvärtom – det som anses som god pedagogik när det kommer till lekredskap är coola djungelgym, rutschkanor, klätterställningar och annat som utmanar barnets motorik och fysik. Sådant där som barn tycker är riktigt kul, alltså.