Kategorier
Vårdnadstvist

En vårdnadstvist i Stockholm kan få ekonomiska konsekvenser

Att gå in i en vårdnadstvist kan bli en dyr historia i Stockholm. Ibland kan det vara bättre att försöka lösa vårdnadstvisten innan den går till domstolen.

När två vårdnadshavare flyttar isär blir det ofta kännbart ekonomiskt. Många sammanboende delar på matinköp, hyror, kläder till barnen och så vidare. Har man delat på sig så står man där själv och har ansvar för hyra, mat med mera. En del klarar av att dela barnens kostnader mellan sig, men långt ifrån alla.

I den bästa av världar så flyttar man isär och håller sams. Även om kärleken dött så kan man vara vänner för barnens skull. Det innebär att man firar födelsedagar ihop både nu och i framtiden. Man supportar sina barn tillsammans. Man delar på vårdnaden och delger varandra information som handlar om barnen.

Vårdnadstvist mellan föräldrar

Tyvärr lever långt ifrån alla i denna perfekta lilla bubbla. Ibland får man vara glad om något funkar. Tills inte ens det fungerar. Steg ett är då att få till ett samarbetssamtal för att försöka lösa det så drägligt som möjligt för barnens skull.

När det inte fungerar kan den ena parten få dra den andra parten inför domstol i en vårdnadstvist. Förutom att man själv betalar hyra, mat och allt annat som hör till behöver man också planera för juridiska utgifter. Har man tur kan man få en stor del betalt via rättshjälpen som många har via sin hemförsäkring.

Se över möjligheterna till rättshjälp vid en vårdnadstvist

Skulle det vara så att man inte har rättshjälp kan en vårdnadstvist få ett dyrt efterspel. De juridiskt kunniga personer som krävs för att driva en vårdnadstvist är kostsamma. Utöver det kan man i en vårdnadstvist tvingas vara ledig från jobbet och avstå inkomst under rättegångsdagar. Det är därför viktigt att man innan man drar igång en vårdnadstvist ser till att man har en balanserad ekonomi.

En vårdnadstvist är inte för att föräldrarna ska ha rätt eller fel gentemot varandra. En sådan tvist är för att barnen ska få en bra och fungerande vardag. En vardag där de är trygga och känner till sina rutiner. I en vårdnadstvist ser man alltid till barnens bästa och barnens rättigheter. Det är inte föräldrarna som har rätt till sina barn, det är barnen som har rätt till sina föräldrar. Att ha ett juridiskt ombud inför en vårdnadstvist kan ge det stöd som krävs för en smidig process.